Friday, 18 May 2012

MEDALYON NI ST. BENEDICT


Tunghayan po natin ang  MEDALYON   NI   SAINT BENEDICT :
Ilalathala ko po ito sa mga gustong magtangan nito at ibibigay ko ang aking pahintulot na kopyahin at isulat sa telang puti ang lahat ng dasal  o  basag  ng Medalayong ito. lagi pong dadalhin sa inyong katawan ang telang pinagsulatan na kasama ang Medalyon. Ito po ay magiging gabay ninyo habang kayo ay nabubuhay  kasabay ng pananampalataya sa DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT  na may gawa ng langit at lupa at maging ang kahat na bagay na nakikita at hindi nakikita…. PAGPALAIN NAWA KAYO NG DEUS AMA…… Huwag pong gagamitin sa kasamaan at mawawalan ng bisa !!!


Ang medalyon ni Saint Benedict  o  San Benito ay masasabing kabilang sa madaling patalabin ang bertud. Ito ay mainam na taglayin ng mga taong may pananalig sa simbahang katoliko maging babae man o lalake, lalong-laluna ang mga Albularyo.
Mas lalong mabisa ito kung ito’y laging papahiran ng “holy water” sa tuwing kayo po ay pupunta o magsisimba. Ang medalyon ni ”SAN BENITO” ay mabisang pananggalang sa mangkukulam, mangbabarang, aswang at sa lahat ng masasamang espiritu at masasamang tao at mabisa ring “tagaliwas” o iwas sa kapahamakan at disgrasiya at maging sa bala……. Upang makamit ang “bertud” ng medalyon ng “San Benito” dapat ay taglay mo ang “lagpasan”  o “baligtarang” basag nito na nakasulat sa puting tela o kaya naman sa pulang tela. Iwasang huwag ipapakita at ipahihipo sa kahit na kanino maliban lamang sa may taglay nito. Tuwing araw ng biyernes ay hawakan sa kanang palad ang Medalyon ni San Benito at unang dasalin ang mga sumusunod : PODER, BASAG SA HARAP AT BASAG SA LIKOD.

“PODER SA MAY TAGLAY NG MEDALYON NI SAN BENITO” Banggitin ng pabulong habang hawak ang Medalyon ang mga sumusunod na oracion:
SALUMTUM MUNDI SAMISANA UTIHIC
VIVIT REX SELIM MURO MEUM HILELETATEM
JESUS JESUS JESUS JERUSALEM
+ PLOMUV + PLECULETIAN + PERTATUM
PETULAM + PERDATUM +
EL PROBATUR SALUTARE
SANCTA MARIA EGOSUM PACTUM
HUM EMOC GEDOC DOC
GUATNI SICUT DEUS EXENIHILU
SANCTUS BENEDICTUS MONACH
OCCID PATRIARCH PAX
JOTA JETA SIGMA
JESUS HOMINUM SALVATOR.
PANALANGIN  AT  PANAWAG:
CRUX MIHI REFUGIUM
CRUX SANCTA MARIA YSOSALIME
CRUX SUAMBIT PECABIT
CRUX ESGUAM SEMPER ADORO
CRUX DOMINI MECUM
CRUX SANCTI PATER BENEDICTI
CRUX SACRA SIT MIHI LUX NON DRACO SIT MIHI DUX
VADE RETRO SATANA NUN QUAM SUADE MIHI VANA
SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS
PER CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM
PATER ADONAI X-UX-UM-US (SUCCUMMUX)
SALVA ME, SANCTI ESPICO, AYUDAD ME.
“BASAG  O  KAHULUGAN NG MGA LETRA NA IBUBULONG SA HARAP NG MEDALYON:
CRUX SANCTI PATER BENEDICTE
CRUX SACRA SIT MIHI LUX
NUN DRACO SIT MIHI DUX
VADE RETRO SATANA NUN QUAM SUADE MIHI VANA
SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VINENA BIBAS.
“BASAG  O  KAHULUGAN NG MGA LETRA NA IBUBULONG SA LIKOD NG MEDALYON:
CRUZ SACRA PATRIS BENEDICTE CHRISTUS SALVATOR SACERDOS MONS LAPIS NICAS DOMINUS SABAOTH MAGISTER DEUS VERITAS REDEMPTIO SAPIENTA NAZARENUS SOL MESSIAS VIA SPONSUS MEDIATOR QUASSATUS LEO IESUS VERBUM BOTRUS.

No comments:

Post a Comment